För att öka rättssäkerheten och underlätta administrationen för hur lärosätet ska hantera studenter som vill omregistreras på fristående kurser gäller universitetsgemensamma regler.