MIUN-kortet fungerar som passerkort på campus och du kan också exempelvis låna böcker på universitetsbiblioteket och använda det som legitimation på tentor.

Sidan uppdaterades 2022-02-09