MIUN-kortet fungerar som passerkort på campus och du kan också exempelvis låna böcker på universitetsbiblioteket och använda det som legitimation på tentor.

Ett kort med flera funktioner

Universitets-ID

Ett giltigt Miun-kort gäller som intern ID-handling för studenter och anställda vid Mittuniversitetet och bekräftar att du har en giltig tillgång till universitetets lokaler, funktioner och tjänster.

Passerkort

Miun-kort fungerar som ditt passerkort i de svarta kortläsarna och ger dig tillträde till de lokaler du ska ha tillgång till. Vilka bestäms av var och vad du studerar eller var du är anställd.

Legitimation på bibliotek

Miun-kortet kan användas som giltig legitimation vid lån över disk på Mittuniversitetet (streckkod på baksida).

Mecenat

Meceneat är en tjänst för studentrabatter. Med anledning av Personuppgiftslagen (GDPR) har det tidigare samarbetet med Mecenat upphört. Du kan därför inte längre få Mecenatloggan direkt på studentkortet utan du skapar ditt konto direkt på deras webbplats. För mer information och kontaktuppgifter besök Mecenats webbplats.

Bevis på medlemskap i studentkåren

Om du är medlem i någon av Mittuniversitetets studentkårer kommer din studentkårs logotyp att printas på ditt Miun-kort. Om du har frågor om hur din studentkår använder sig av Miun-korten som medlemsbevis ska du kontakta din studentkår.

Tentamen

Miun-kortet fungerar som intern legitimation på tentamen (personnummer på baksidan).

Beställ MIUN-kortet

Administrera MIUN-kortet

Du kan ändra pin-kod, spärra kort samt se din kortstatus