Med universitetskortet kan du låna böcker på universitetsbiblioteket, få tillgång till datorsalar och kortet gäller som passerkort.

Ett kort med flera funktioner - Funktioner på MIUN-kortet:

Universitets-ID

Ett giltigt Miun-kort gäller som intern ID-handling för studenter och anställda vid Mittuniversitetet samt bekräftar att du har en giltig tillgång till universitetets lokaler, funktioner och tjänster.

Passerkort

Miun-kort fungerar som ditt passerkort i de nya svarta kortläsarna och ger dig tillträde till de lokaler du ska ha tillgång till. Vilka bestäms av var och vad du studerar eller var du är anställd.

Legitimation på bibliotek

Miun-kortet kan användas som giltig legitimation vid lån över disk på Mittuniversitetet (streckkod på baksida).

Mecenat

Med anledning av nya Personuppgiftslagen (GDPR) har samarbetet med Mecenat upphört. I praktiken innebär detta att du som student inte längre kan få Mecenatloggan direkt på studentkortet. För frågan om möjlighet att få tillgång till Mecenats kort/app hänvisar vi därför till Mecenat. För mer information och kontaktuppgifter kontakta Mecenat.

Bevis på medlemskap i studentkåren

Om du är medlem i någon av Mittuniversitetets studentkårer kommer din studentkårs logotyp att printas på ditt Miun-kort. Om du har frågor om hur din studentkår använder sig av Miun-korten som medlemsbevis ska du kontakta din studentkår.

Tentamen

Miun-kortet fungerar som intern legitimation på tentamina (personnummer på baksida).

Beställ MIUN-kortet

Administrera MIUN-kortet
Du kan ändra pin-kod, spärra kort samt se din kortstatus

Läs mer