Här finner ett antal Lärcenter där du som student vid Mittuniversitetet har möjlighet att skriva din tentamen.