Annan ort

Anmälan till tentamen på annan ort

Du ska endast fylla i formuläret för tentamen på annan ort OM du har anmält dig till en tentamen som går på annan ort.

Som student vid Mittuniversitetet kan du alltid tentera på våra campus i Sundsvall eller Östersund, läser du distanskurser så finns det även möjlighet att tentera på annan ort. Tentamen måste alltid skrivas samma datum och tid som på campus.

Logga in för att se vilka tentor du kan ansöka att göra på annan ort

Sidan uppdaterades 2023-10-25