PageType: FaqCategoryPage

Tidsintervaller för vaccination mot Hepatit B

Jag har tagit dos 2 mot Hepatit B men det är ett par år sedan. Ska jag börja om med dos 2?

Om det gått lägre tid än rekommenderat efter dos 1 mot Hepatit B - måste man börja om med dos 1 då?

En student har fått två doser mot Hepatit B innan VFU. Hen fick dos två nyss så dos tre blir nästa termin. Har studenten skydd mot Hepatit B under sin VFU?

Vilka behöver ta testet (immunitetstest) för att se om immunitet mot Hepatit B har nåtts efter 3 doser?

Jag tog Hepatit A vaccin men jag är osäker om jag tog mot Hepatit B för det var mer än 10 år och jag har inga intyg.

Jag är gravid och är osäker på om jag tagit vaccin mot hepatit B. Kan jag ta detta trots min osäkerhet samt på grund av min graviditet?