PageType: FaqCategoryPage

Frågan i hälsodeklarationen "Har du haft närkontakt med MRB-bärare, exempelvis en medlem i det egna hushållet/familjen?" - räknas ESBL in eller gäller det bara MRSA?

Jag har screenats för MRSA efter utlandsresa, hur ska jag agera i väntan på svar?

Vad innebär rapporteringsplikt för MRSA?