PageType: FaqCategoryPage

Min sambos morfar hade TBC för ca 50 år sedan. Vi träffar honom med jämna mellanrum, bör jag göra något?