PageType: FaqCategoryPage

Hur nära vfu-perioden kan jag räkna med att få en vfu-placering?

Kan jag få förtur till verksamhetsförlagd utbildning på studieort

Kan jag göra den verksamhetsförlagda utbildningen utomlands?

Är det möjligt att göra verksamhetsförlagd utbildning utanför Region Västernorrland eller Region Jämtland/ Härjedalen?

Får jag välja VFU-plats?

Var genomförs den verksamhetsförlagda utbildningen?

Hur många tillfällen till VFU ges?

Jag har planerat en veckas frånvaro under min VFU-period. Hur kan jag lösa detta?

Jag har en omtentamen från en annan kurs under VFU-perioden. Ingår denna tid i min VFU?