VFU för psykologprogrammet, 300 hp

Delar av psykologprogrammet består av VFU (verksamhetsförlagd utbildning) även kallat praktik. Praktiken görs ute hos olika vårdgivare inom region och kommun. Här hittar du information till både handledare och studenter.

Sidan uppdaterades 2023-06-21