För att ni ska få stöd, kollegialt utbyte och möjlighet att utvecklas i er roll som handledare så erbjuder vi flera typer av handledarstöd under praktiken, dels en webföreläsning, dels handledarsträffar och seminarier.

Sidan uppdaterades 2023-06-19