Mittuniversitetet har utsett kontaktpersoner (lärare vid Mittuniversitetet) som ansvarar för olika geografiska områden när det gäller kontakter med samordnare, vfu-handledare och lärarstuderande.

Sidan uppdaterades 2023-02-20