Vfu utomlands

Funderar du på att göra vfu utomlands?

Studenters erfarenheter av utlandsvfu