Bedömning

Den här filmen handlar om bedömningen under vfun och om det stöd vfu-handledare får från universitetet. Här förklaras bl.a. hur trepartssamtal går till och vad dessa innebär.

Sidan uppdaterades 2023-05-09