I den här filmen beskrivs handlingsplaner som universitetet och övningsskoleområdena har arbetat fram för att ta emot studenter.

Handlingsplaner