I den här filmen presenteras Mittuniversitetets lärarutbildningar och innebörden av campus-distans.

Lärarbutbildningen