Vfu‑organisationen

Mittuniversitetets lärarutbildning har sitt säte i Sundsvall där lärarutbildningen finns på institutionen för utbildningsvetenskap (UTV). Här beskrivs hur vfun är organiserad, om samarbetspartners, om kommunikationsvägar mellan universitet och skolhuvudmän/kommuner etc.

Sidan uppdaterades 2023-05-09