Mittuniversitetets hållbarhetspris vill uppmärksamma särskilt goda insatser inom området hållbar utveckling. Priset riktar sig till studenter på grund- och avancerad nivå vid Mittuniversitetet. Här kan du skicka in din nominering.

hållbarhet

Sidan uppdaterades 2022-11-11