Tis 26 sep 2023 16:17

Från den 1 oktober gäller en ny regel för salstentamen. När du ska skriva salstentamen så behöver du vara på plats i skrivsalen senast 5 minuter innan tentamen startar.

Fyra studenter som samtalar.

Därefter stängs dörren till skrivsalen och öppnas inte igen förrän 30 minuter efter att tentamen har startat, vid ett så kallat andra insläpp. Motivet till detta är att studenter önskat få möjlighet att komma till ro när tentamen börjar.

Beslutet gäller från och med terminsstarten, men träder i kraft 1 oktober 2023.

 

 


Rekommenderat

Sidan uppdaterades 2023-09-26