PageType: FaqCategoryPage

Hur går en utredning till?

Är man student under utredningstiden?

Vilka sitter i disciplinnämnden?

Hur går ett sammanträde i disciplinnämnden till rent praktiskt?

Vad får man akademiskt göra/inte göra under en avstängningsperiod?

Vem vet att en student är avstängd?

Planera studier efter en avstängning?

Överklaganden

Var finns reglerna?