Vilka sitter i disciplinnämnden?

Spara favorit

Disciplinnämnden ska bestå av rektor eller den denne utser som ordförande, en lagfaren ledamot som ska vara eller ha varit ordinarie domare och en företrädare för lärarna vid universitetet. Studenterna har rätt att vara representerade i nämnden med två ledamöter. Nämnden är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande men två av dem måste vara ordföranden och den lagfarne ledamoten.