Vilka sitter i disciplinnämnden?

Disciplinnämnden ska bestå av rektor eller den denne utser som ordförande, en lagfaren ledamot (jurist) som ska vara eller ha varit ordinarie domare och en företrädare för lärarna vid universitetet. Studenterna har rätt att vara representerade i nämnden med två ledamöter. Nämnden är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande men två av dem måste vara ordföranden och den lagfarne ledamoten.

Den person (ofta jurist) som utrett ärendet och den studenten oftast haft kontakt med sitter med som protokollförare i disciplinnämnden men deltar inte i beslutsfattandet.