Sekretess och skydd för företagshemligheter i projekt- och examensarbeten | miun.se

Sekretess och skydd för företagshemligheter i projekt‑ och examensarbeten

Denna information riktar sig till studenter, handledare, kursansvariga och examinatorer och behandlar frågor om sekretess och skyddande av företagshemligheter när studenten gör sitt projekt- eller examensarbete i samarbete med ett företag.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2022-09-16