Här finner du information om var våra datorsalar finns och vilka program som är installerade. Samtliga datorsalar har webbläsare, Microsoft Office, Sumatra PDF Reader, Tortalk, Gimp, VLC Player samt 7-zip installerat som grundprogram.

Datorsalarna är tillgängliga för Mittuniversitetets studenter klockan 06.00-19.00. I Östersund är G2359 och i Sundsvall är L109 öppna dygnet runt. Inpasseringskort krävs till samtliga datorsalar oavsett tid. Vissa specialsalar är endast öppna för specifika kurser. Datorsalarna kan vara upptagna för undervisning.

Läs mer