Anslutningen är inte helt säker - Workaround

När man klickar på länken "Verifiera din identitet via antagning.se" kan man komma till en sida som säger "Anslutningen är inte helt säker" beroende på vilken webbläsare och vilken version av webbläsare som man använder.

Detta är ett tillfälligt problem som du enkelt kan förbise. Om denna sida visas.

Klicka på Avancerat

Och sedan på Fortsätt till portalservices.miun.se (osäkert). Så kommer du vidare i processen och kan verifiera din användare via antagning.se.

Anslutningen är fortfarande säker, den använder bara en äldre teknik. Vi jobbar på en snar lösning på problemet.