Wifi på campus

På campus kan du komma åt wifi genom Eduroam. Eduroam är en världsomspännande nättjänst som utvecklats för den internationella forsknings- och utbildningsvärlden. Det ger studenter, forskare och övrig personal tillgång till Internet både i våra lokaler, samt vid andra universitet och högskolor som också är medlemmar.

Idén bakom eduroam är att lärosäten enats runt principen - era användare får använda vårt nät när de är hos oss, om våra användare får använda ert nät när de är hos er. Sunet har även skrivit avtal med operatören TheCloud, vilka därmed i sitt nät tillhandahåller eduroam vid flygplatser, järnvägsstationer mm. För mer info se Sunets information samt eduroams "täckningskarta". Du kan även ladda ner eduroams app till din mobil.

För att ansluta till eduroam behöver du e-postadress (användarkonto) På Mittuniversitetet eller någon annan ansluten organisation, samt en dator eller mobil enhet med stöd för trådlöst nätverk. "eduroam Installer" fixar automatiskt de inställningar som krävs på en dator med Microsoft Windows.

För ytterligare information om eduroam och för att se andra eduroam-anslutna lärosäten, hänvisas till eduroams svenska webbplats eller internationella webbplats

Så här ansluter du

Wi-Fi Iphone/Ipad

1. Gå till Inställningar
2. Välj Wi-Fi, aktivera om det inte redan är aktivt.
3. Välj eduroam
4. Fyll i din e-postadress användarid@student.miun.se och ditt lösenord
5. Klicka på Anslut
6. Kilcka på Godkänn

 

Wi-Fi Android

Wi-Fi nätvek: Eduroam
EAP-metod: PEAP
Fas 2-autentisering: MSCHAPV2
CA-certifikat: Verifiera inte/Ospecificerad
Användarcertifikat: Ospecificerad
Identitet: Ange din studentmejladress användarid@student.miun.se
Anonym identitet: Hoppa över/lämna blankt
Lösenord: portallösenord

Guider för att ansluta till eduroam:

Kontakta Helpdesk vid ytterligare frågor.