Rapporteringssystem för tillbud och olyckor

IA används vid händelserapporteringar som arbetsskada, tillbud och olyckor samt vid riskobservationer, riskhantering, skyddsronder, analys och handlingsplaner.

Sidan uppdaterades 2022-09-19