Tillbud‑ och olycksrapportering

En medarbetare eller student som råkar ut för ett tillbud, en olycka eller upptäcker en säkerhetsrisk ska rapportera det via vårt incidentrapporteringssystem för arbetsmiljö (IA-systemet).

Sidan uppdaterades 2023-08-04