Studenter, Hus G Östersund, skidåkning i OS 2014

På varje campusort inom Mittuniversitetet finns en studentkår som bevakar dina intressen i utbildnings- och studiesociala frågor. Studentkåren arbetar för att du ska få en bra utbildning och för att din tid som student ska bli så händelserik och så rolig som möjligt

Ett engagemang i kåren ger dig också erfarenheter och nya vänner för livet. Du får även möjlighet att bredda din kompetens, att utvecklas och lära dig att lita till din egen förmåga om du tar på dig ett förtroendeuppdrag där du företräder dina studiekamrater. Det kan också vara meriterande att kunna visa på studentengagemang i ett framtida yrkesliv.  

 

Bevakar studenternas intressen

En viktig del av studentkårernas arbete är, att tillsammans med studenterna, bevaka studentinflytandet. I alla förberedande och beslutande nämnder och råd vid Mittuniversitetet finns platser för studentrepresentanter, som bevakar studenternas intressen. Studentkårerna för även dialoger med kommunerna och det lokala näringslivet för att studenternas levnadssituation ska bli ännu bättre.

 

Medlemskap

Medlemskapet i studentkårerna är frivilligt från och med den 1 juli 2010. Även om du inte vill engagera dig aktivt så är det viktigt att du blir medlem och gör din studentkår uppmärksam på problem som du eventuellt stöter på under din studietid. Det är också viktigt att du gör din röst hörd genom att rösta när det är kårval. En stark studentkår är en garanti för att det finns en organisation som tar tillvara studenternas intressen. Studentkårerna drivs av studenter. De är alltså inte en del av universitetet.

Ett kårmedlemskap ger dig även fina rabatter i ett antal affärer, på evenemang, fika, lunch med mera.