Studenter, Hus G Östersund, skidåkning i OS 2014

På varje campusort inom Mittuniversitetet finns en studentkår som bevakar dina intressen i utbildnings- och studiesociala frågor. Studentkåren arbetar för att du ska få en bra utbildning och för att din tid som student ska bli så händelserik och så rolig som möjligt