Stipendieprogrammet Erasmus+ finansieras av EU-kommissionen och är Europas största mobilitetsprogram. Alla studenter som deltar i utbytesstudier eller praktik inom ramen för Erasmus+ beviljas stipendiet. Extra stöd finns att söka för studenter med funktionsnedsättning eller som har barn.

Kontakt

International Relations Office

International Relations Office

Sidan uppdaterades 2024-02-15