Stipendieprogrammet Erasmus+ finansieras av EU-kommissionen och är Europas största mobilitetsprogram för utbytesstudier och praktik. Studenter som åker på utbytesstudier inom ramen för Erasmus+ beviljas stipendiet.

Erasmus+ stipendiet beviljas studenter som fått en utbytesplats vid ett av Miuns partneruniversitet inom EU/EES. Utbytesstudierna ska bedrivas på helfart under minst 90 dagar. Stipendiets storlek är periodsbaserat och kan ändras efter period. Stipendiets storlek för studier läsåret 2020/21 är 400-460 EUR per månad beroende på värdland. I den första utbetalningen, som sker i samband med studiestarten, utbetalas 70% av hela studieperiodens stipendium. I slutet av utbytesstudierna ska du skicka in en blankett som bekräftar datumen för din studieperiod samt fylla i en utvärdering online. När detta är inskickat utbetalas de återstående 30% av stipendiet. 

Stipendienivåer för studier fram till 31/5, 2023 (PDF)

Erasmusstipendium till Storbritannien kan beviljas för utbyten innan 31/5 2022. Mer information om Erasmus+ och Brexit.

Ansökan

Ansök om stipendiet efter att du nominerats till en utbytesplats inom Erasmus+. Stipendieansökan lämnas till kontaktpersonen på din institution för underskrift innan den lämnas till International Relations Office.

Blankett och kontrakt för ansökan om Erasmusstipendiet för studier (PDF)

Learning Agreement

Learning Agreement innehåller kontaktinformation till student, hemlärosäte, och värdlärosäte, namn på alla kurser som planeras läsa utomlands, och hur de kommer att tillgodoräknas på hemlärosätet. Dokumentet signeras av studenten och kontaktpersoner på båda lärosäten. När dokumentet är ifyllt och undertecknat av samtliga parter är det ditt förhandsbesked på att kurserna du läser utomlands kan tillgodoräknas i din examen. Färdigställt Learning Agreement med alla signaturer är ett krav för att kunna beviljas Erasmus+ stipendium.

Erasmus+ stipendiater ska genomföra en webb-baserad språkbedömning, Erasmus+ Online Language Support (OLS), innan utresa och igen efter hemkomst. Bedömningen jämför språkkunskaper innan och efter en Erasmus+ utbytesperiod. Efter genomfört test finns möjlighet att gå en kostnadsfri webb-baserad kurs i det aktuella språket. En länk till testet skickas till Erasmus+ stipendiater i god tid innan utresa och tar ca 45 minuter att genomföra. Testet och kurserna följer den gemensamma europeiska referensramen för språk; Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) nivåer A1-C2.

Tågstipendium

Om du väljer att resa med tåg istället för flyg till din studieort kan du ansöka om ett extrastipendium om 190 EUR (ca 2000 SEK). Stipendiet kan användas till antingen en enkel tågbiljett eller som delbetalning för ett tågluffarkort. Om du tågluffar till din studieort och stannar i andra länder efter vägen, tänk på att du kan behöva teckna extra försäkring. Försäkringen Student UT gäller endast i studielandet och en så direkt resa dit som möjligt.

Sök tågstipendiet via epost till Maria Fredlund med information om planerad färdrutt och preliminära datum. Vid beviljat stipendium lämnas kvitton på köpet in till International Relations Office. Skriftlig eller digital reserapport skickas in i efterhand.

Vid eventuell konkurrens om medel sker lottning.

Stöd för deltagare med funktionsnedsättning

Inclusive Mobility - Plattform med information, verktyg och personportätt för utbytesstudenter med funktionsnedsättning

I de fall deltagare behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under sin tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. Bidraget gäller för deltagare med varaktig funktionsnedsättning eller sjukdom. International Relations Office ansöker om bidraget i samråd med studenten och samordnare för pedagogiskt stöd på Mittuniversitetet. Exempel på stöd som kan beviljas ekonomiskt bidrag inkluderar anteckningsstöd, teckenspråkstolkning, psykoterapi, transport till lärosätet/praktikplatsen/sociala aktiviteter, högre kostnad för anpassat boende eller boende lärosätet/praktikplatsen, rekognoseringsresa med assistent, och incheckning av extra bagage för utrustning.

Ansökan skickas in i god tid före utbytesperioden.

 

Frågor

Frågor besvaras av Maria Fredlund, International Relations Office, e-post maria.fredlund@miun.se