Stipendieprogrammet Erasmus+ finansieras av EU-kommissionen och är Europas största mobilitetsprogram för utbytesstudier och praktik. Studenter som åker på utbytesstudier inom ramen för Erasmus+ beviljas stipendiet.