Tillsammans har Mittuniversitetets tre studentkårer en stipendiestiftelse som förvaltar olika fonder. De delar årligen ut stipendier till vissa studenter som ett stöd för att underlätta och utveckla utbildning och forskning.

Är du student och medlem av någon av de tre studentkårerna vid Mittuniversitetet kan du söka stipendierna.

Mittuniversitetets rektor utser ordförande och vissa ledamöter. Ordförande är idag Ingrid Zakrisson. 

För det här får du pengar

  • Stöd i första hand till grundutbildning samt till fördjupad utbildning och forskning vid Mittuniversitetet. Stöd i vissa fall till examensarbete/vetenskaplig uppsats
  • För främjande av internationellt utbyte.
  • Stöd för att öka och väcka intresse för forskningskarriär
  • För resekostnader inom eller utom Sverige av synnerlig betydelse för utbildningen eller forskningen
  • För utbildning fram till akademisk grundexamen vid socialt försvårande omständigheter (sjukdom, handikapp med mera).

Så söker du stipendier

Ansökningsblanketten får du på studentkårernas kansli. Det är viktigt att du fyller i blanketten korrekt. Är din ansökan ofullständig eller har kompletterande handlingar inkommit för sent är ansökan ogiltig.

Sista ansökningsdag

Är första mars. Utdelningen av stipendium sker före vårterminens utgång, vanligtvis vid examensfirande.

Frågor?

Om du undrar över något kan du kontakta den studentkår du tillhör. Länkar till studentkårerna finns till höger.

Nedanstående stipendier kan du söka från Studenternas Stipendiestiftelse

Studenternas stipendiefond

Insamlingsstiftelsen Ingemar och Barbro Öhrn för västernorrländsk ungdom

Medel från Stiftelsen kan sökas av studenter inom Mittuniversitetet, främst studenter från Västernorrlands län, som läser naturvetenskap och miljö. 

Tolkningen av ändamålet skall göras generöst och studenter som funderar på att ansöka om stipendium från stiftelsen uppmanas att göra så. Försök att koppla naturvetenskap och miljö till motiveringen i Din ansökan.

Östersunds kommuns fond

Denna fond vänder sig till jämtländska studenter som studerar vid Mittuniversitetet, Campus Östersund.

Fondens ändamål är:

  • att ge stöd i första hand till grundutbildning samt till fördjupad utbildning och forskning vid Mittuniversitetet
  • att främja internationellt utbyte
  • att ge stöd för att väcka och öka intresset för forskningskarriär

Ämnesområdet kan vara spritt inom vida områden men skall ha inriktning mot utvecklingsarbete/ökad kunskap för att förbättra betingelserna för Jämtland och dess invånare. Inriktningen får gärna vara mot elektroteknik, miljö, IT eller turism.

Börje Hörnlunds fond

Utdelas till västernorrländsk ungdom som vill utbilda sig inom lärande vid Mittuniversitetet.

Kari Marklunds fond

MittHems fond