North2north är ett nätverk inom University of the Arctic där universitet och högskolor som ligger runt polcirkeln samarbetar. Utbytesprogrammet innefattar både studieavgiftsfria platser och stipendium på ca 20 000 SEK.

Porträttbild Anna Olsson
Bild: Anna Olsson under sin North2North utbytestermin vid Lakehead University, Kanada.

Ansökan 

Utbytesplatser inom North2North kan sökas av samtliga studenter vid Mittuniversitetet oavsett ämnesområde. Prioriteras gör de som studerar eller har särskilt intresse för frågor kopplade till den nordliga och arktiska regionen (tex Nordic Tourism, Business management in the north, Environmental/natural/geopolitical issues related to the north, Distance and e-learning, med mera). Det personliga brevet behöver beskriva den akademiska kopplingen eller annan nordlig/arktisk koppling, motivation eller intresse. Brevet skrivs på engelska.

Värduniversitet

Flera universitet i Norge, Finland, Ryssland, Grönland, Färöarna, Island, Alaska (USA), och Kanada ingår i programmet.

Mer information om värduniversiteten

Ansökan 

Ansökningsdeadline är 15 januari årligen, för studier kommande läsår. 

De bilagor som ska laddas upp i din online ansökan är:

  • Letter of Motivation - ett personligt brev på engelska där du beskriver varför du söker utbytesplatsen inom just North2North och din koppling till programmets fokusområden. Brevet ska vara ca 1 A4-sida (kring 600 ord).
  • Transcript of record - ladokutdrag på engelska

Eftersom antalet North2North platser är begränsade och konkurrensen är stor rekommenderas att man även söker utbytesplatser i ansökningsomgången för Miuns egna utbytesavtal.

Läs mer om programmet, kriterier och möjliga värduniversitet på Uarctic.

Förbehåll med anledning av Covid-19 pandemin för studenter som tilldelats utbytesplats

Mittuniversitetet kan med stöd av 37§ första punkten förvaltningslagen komma att återkalla beslut att tilldela utbytesplats om universitetet bedömer att det är nödvändigt till följd av utvecklingen av Covid-19 pandemin. 

För mer information, kontakta Maria Fredlund, North2North kontaktperson.