Mittuniversitetet har utsett kontaktpersoner (lärare vid Mittuniversitetet) som ansvarar för olika geografiska områden när det gäller kontakter med samordnare, vfu-handledare och lärarstuderande.

Varje kontaktperson ansvarar för ett eller flera geografiska områden inom Mittuniversitetets region. När frågor och funderingar uppstår kan den studerande, samordnaren eller vfu-handledaren vända sig till kontaktpersonen i sitt område. Om samordnaren, vfu-handledare eller den lärarstuderande upplever att det finns behov av besök i det aktuella området ska de vända sig till kontaktpersonen.

Jämtland: 
Linda Eriksson

Hälsingland & Ångermanland:
Assar Hörnell

Medelpad:
Anna NeldingSara Dahlqvist

Ämneslärarprogrammet:
Ingela Norberg

Övriga områden:

(Kommuner utanför Miuns region)
Tag kontakt med Marianne Flyckt Hahlin