Tider för registrering av vfu-önskemål 

Inför vfu på höstterminen 15/4 - 15/5 och inför vårterminen 15/10 - 15/11. Det går inte att registrera vfu-önskemål före- eller efter dessa datum eftersom Vfu-systemet då är låst. (Kontakta vfuadmin för mer information).