När vfu-placeringen färdigställts i vfu-systemet skickas ett placeringsmeddelande till student och vfu-handledare (som tidigare kallades för llu, lokal lärarutbildare). Du som student får alltid meddelandet skickat till ditt e-postkonto på Studentportalen. 

Även när vi gör större utskick, sänds dessa till era studentmejl. Vi söker ut er studenter via Studentportalen (e-postlistor), så håll koll alt. vidarebefordra e-posten. Kontrollera att vidarebefordringen verkligen fungerar så att du inte missar viktig information.