UTV erbjuder 5 veckors Vfu i hela världen!

För dig som kanske inte har möjlighet till en längre vistelse utomlands är vfu utomlands ett mycket bra alternativ. Du kan göra 5 veckors vfu beroende på vilken kurs du läser. Genom våra internationella kontakter har Du möjlighet att göra vfu utomlands redan under vfu 2. UTV har ett antal skolor runt om i världen som tar emot studerande från lärarutbildningen, bl a: Kirkwood Intermediate School, Christchurch Nya Zeeland 
Det finns goda möjligheter till vfu på Svenska skolor runt om i världen. De brukar ta emot studenter från vår lärarutbildning. Via våra 10 Erasmuspartners och våra 6 Nordpluspartners går det också att få fram vfu-platser för er studerande runt om i hela Europa och speciellt i Skandinavien. Har du också själv kontakter i olika länder, så går det också att föreslå vfu-platser utomlands. 

Grundregler för utlandvfu:

  • Den studerande ska vara inskriven enligt normal studietakt
  • Den studerande ska ha språkkunskaper motsvarande undervisningsspråk. Ska styrkas genom gymnasiebetyg eller motsvarande.
  • Den studerande ska vara klar med minst 60 hp.
  • Den studerande ska vara klar med 1 vfu-period under 2 terminer.
  • Den studerande ska kunna påvisa att de är registrerade på den aktuella terminen, d v s inte planerar studieuppehåll eller liknande.
  • Ansökan om utlandsförlagd vfu ska lämnas till internationaliseringsansvarig terminen innan den ska genomföras och godkännas under den terminen.
  • I den skriftliga ansökan ska en motivering ges till Utlands-vfu i form av ett personligt brev.
  • En aktuell studiemeritförteckning ska bifogas.
  • I de fall arvode krävs av mottagande skola/förskola upprättas ett arvodesavtal (baserat på Mittuniversitetets gällande vfu-avtal) av internationaliseringsansvarig som godkännes av studierektor för vfu.

       Ansökningsblankett för utlandsvfu


Funderar du på att göra vfu utomlands?

Kontakta internationaliseringsansvarig på UTV: ulrika.gidlund@miun.se

Studenters erfarenheter av utlandsvfu

Här kan du ta del av några studenters erfarenheter av utlandsvfu:

Mallorca V14 

Riga V14

Thailand H14

Nya Zeeland H14

Nya Zeeland V15

Gran Canaria V16

Island V16

Gran Canaria V17