I den här filmen beskrivs handlingsplaner som universitetet och övningsskoleområdena har arbetat fram för att ta emot studenter.

Handlingsplanen har sin grund i utbildningen ”Att arbeta i övningsskola”, en utbildning där all pedagogisk personal på övningsförskolor/övningsskolor har deltagit. Utbildningen har mynnat ut i ett underlag för att upprätta en handlingsplan. En handlingsplan innehåller t.ex. praktiska detaljer, vilken information studenterna behöver, hur verksamheten ska förbereda sig, vad verksamheten kan erbjuda studenterna etc.

Riktlinjer för att utveckla en handlingsplan