I den här filmen presenteras Mittuniversitetets lärarutbildningar och innebörden av campus-distans.

Mittuniversitetet har följande lärarutbildningar:

  • Förskollärare
  • Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem
  • Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
  • Grundlärare med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6
  • Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
  • Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Alla lärarutbildningar bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, därför kommer du i utbildningens olika kurser även att arbeta med och utveckla färdigheter i vetenskapligt tänkande och skrivande.

Campus-distansupplägg

Alla lärarutbildningar utom Ämneslärarutbildningen som ges reguljärt har ett campusdistansupplägg med campusträffar vilket innebär fyra till fem samlingsveckor per termin på campus. En samlingsvecka varierar mellan 3-5 dagar. Under dessa veckor förutsätts deltagande i undervisningen på Campus. Obligatoriska moment förekommer. Campusträffarna innehåller många olika slags aktiviteter och inslag som är viktiga för att kunna utveckla yrkeskunnandet på ett så bra sätt som möjligt.

Läs mer om de olika lärarutbildningarna här