Vad är ledarskap och vilken betydelse har det pedagogiska ledarskapet under den verksamhetsförlagda utbildningen? Här diskuteras och problematiseras ledarskap, främst det pedagogiska ledarskapet utifrån Jaget och uppdraget, Lärande och professionen.