I den här filmen beskrivs syftet med didaktiska seminarier och professionsseminarier samt hur de kan genomföras

Lärarutbildningen bjuder varje termin in till didaktiska seminarier i syfte att erbjuda kompetensutveckling inom angeläget område. Dessa seminarier möjliggör även för vfu-handledare och lärare på lärarutbildningen att mötas kring olika didaktiska frågor.

Ett professionsseminarium är en form av kollegialt lärande där vfu-handledare, lärarstudenter och kontaktperson från lärarutbildningen har möjlighet att mötas kring ett för verksamheten angeläget område. Det är vfu-handledare som ansvarar för att arrangera och bjuda in till dessa seminarier under lärarstudenternas vfu-period.