Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi hur miun.se med tillhörande webbplatser uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Orsak till rapporteringen (frivilligt)

Kontakt

Frågor om miun.se

Sidan uppdaterades 2024-07-08