Via Antagning.se kan du alltid följa din anmälan och kontrollera dina uppgifter avseende registrerade meriter och preliminära bedömningar.

Fråga till Antagningen