Parallelläsning avser möjligheten att antas till mer än det maximalt tillåtna antalet högskolepoäng i aktuell antagningsomgång.

Sökande som vill antas till mer än det tillåtna antalet högskolepoäng i den aktuella antagningsomgången måste ansöka om parallelläsningstillstånd. Ansökan görs på särskild blankett som finns här. Information om vad som är max finns på antagning.se.

Möjlighet att antas till mer än det tillåtna antalet högskolepoäng (”parallelläsning”) kan, om synnerliga skäl föreligger, ges till sökande som under minst två på varandra följande terminer visat studieresultat omfattande minst 45 högskolepoäng per termin..

Den sökande ombesörjer att ansökan om parallelläsning har godkänts. Påskriven blankett ska laddas upp/skickas in av den sökande i enlighet med instruktionerna för kompletterande handlingar på www.antagning.se/www.universityadmissions.se. När sista ordinarie urval skett och lediga platser ska tillsättas krävs inte beslut om parallelläsning.