När antalet sökande till en utbildning är fler än antalet platser måste ett urval göras bland de sökande.