När antalet sökande till en utbildning är fler än antalet platser måste ett urval göras bland de sökande.

Urval

För kurser som har fler behöriga sökande än platser måste ett urval göras. Ett urval kan grunda sig på bland annat betyg, resultat från högskoleprovet och akademiska poäng. Olika urvalsregler tillämpas för olika utbildningar.

Urval till program och kurser på grundnivå som vänder sig till nybörjare

Urvalet grundas på gymnasiebetyg och högskoleprovsresultat. Minst en tredjedel av platserna tillsätts ur respektive grupp. 

Följande tre urvalsgrupper finns numera i betygsgruppen:

  • Direktgruppen (BI)- i gruppen deltar sökande med betyg från gymnasieskolan och sökande med betyg från gymnasial vuxenutbildning om minst två tredjedelar av gymnasiepoängen avser gymnasial vuxenutbildning.

  • Kompletteringsgruppen (BII)- i gruppen deltar sökande med betyg från gymnasieskolan i kombination med antingen betyg från gymnasial vuxenutbildning eller med betyg förvärvade genom prövning i gymnasieskolan av den som inte är elev där. Detta gäller under förutsättning att betyget från gymnasial vuxenutbildning/prövning i gymnasieskolan tillsammans eller var för sig utgör mindre än två tredjedelar av gymnasiepoängen. Till kompletteringsgruppen hör även de som styrker särskild behörighet genom folkhögskolestudier eller via basårsstudier (basår = behörighetsgivande förutbildning vid högskolor och universitet).

  • Sökande med studieomdöme från folkhögskola (BF)

Högskoleprovsgruppen:

  • Högskoleprovet (HP) - i gruppen ingår sökande med giltigt högskoleprovsresultat

Urval till kurser som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag.

  • Högskolepoängurval (HPGR)- meritvärderingen görs utifrån antalet avklarade högskolepoäng minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Urval till kurser på avancerad nivå samt till program som inleds på avancerad nivå

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag.

  • Högskolepoängurval (HPAV)- meritvärderingen görs utifrån antalet avklarade högskolepoäng minst 30 och max 285 högskolepoäng.

Till vissa utbildningar görs urvalet enligt andra regler. Detta anges i anslutning till informationen om respektive utbildning.

Har du frågor om antagning?

Kontakta antagningen