Vad bär jag med mig från Mittuniversitetets Internship?

Genom att få testa mina kunskaper i ett riktigt fall med handledning på plats hos ett företag så fick jag en insikt och ett lugn i hur mycket jag faktiskt har lärt mig de senaste fyra åren - något som jag tror att alla studenter emellanåt betvivlar, framförallt när examen börjar närmar sig.

Ambassadör_Emelie_Borglund_beskuren.jpg
 På bild: Emelie Borglund, deltagare i Mittuniversitetets Internship 2018

Framförallt så anser jag att det var ovärderligt med möjligheten att kunna djupdyka in i ett dagsaktuellt ämne så som AI, machine learning och robotisering, som intresserar mig men som jag inte kunde något alls om sedan tidigare och som min utbildning knappt alls har berört. Genom mina nya erfarenheter och de kontakter som jag knöt tack vare Mittuniversitetets Internship så har många dörrar öppnats upp för mig på kort tid.

Jag arbetar numer deltid som assisterande projektledare för ett PoC-projekt där vårt arbete från sommaren ligger till grund för det val av verktyg som testas, men skriver även parallellt min masteruppsats i anknytning till detta projekt. Hur spännande som helst! 

- Emelie Borglund