16/2 - Sista ansökningsdag

10/6 - Startdatum för sommarkursen

12/8 - Slutdatum för sommarkursen och internshipuppdragen