Illustration av Design thinking
Michael Hards visualisering om design thinking process, verkligheten X framtiden.

Praktik i design thinking, 7,5 hp

Design thinking är ett strategiskt verktyg för kreativitet och problemlösning baserat på visuellt tänkande metoder som används inom design. Kreativitet är en medfödd instinktiv mänsklig egenskap. Varje människa är född kreativ men inte varje människa blir professionell i kreativitet.

Syftet med kursen ”Praktik i design thinking” är att studenten ska tillgodogöra sig grundläggande teoretiska kunskaper i Design Thinking genom att:

  • introduceras i design thinking
  • förstå professionell kreativitet
  • förstå metodik för problemlösning
  • lära sig att analysera problem
  • lära sig att tillämpa systematisk kreativitet
  • lära sig att tänka visuellt.

 

Kursplanen hittar du här