Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp

Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper inom allmän rättslära, personrätt, avtalsrätt, köprätt, fordringsrätt, fastighetsrätt, associationsrätt, arbetsrätt, skadeståndsrätt, familjerätt, successionsrätt, processrätt, straffrätt, förvaltningsrätt och internationell rätt.
 • Start: Sommaren 2022
 • Studieperiod: Vecka 23 - 32
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4089

Sista anmälan: 15 mars 2022

 • Start: Höstterminen 2022
 • Studieperiod: Vecka 35 - 44
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4423

Sista anmälan: 19 april 2022

 • Start: Vårterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 3 - 12
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4390

Sista anmälan: 17 oktober 2022

Sommaren 2023

room Distans
 • Start: Sommaren 2023
 • Studieperiod: Vecka 23 - 32
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4139

Sista anmälan: 15 mars 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 15 mars

Se kursplanen

Höstterminen 2023

room Distans
 • Start: Höstterminen 2023
 • Studieperiod: Vecka 35 - 44
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4533

Sista anmälan: 17 april 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 17 april

Se kursplanen

Vårterminen 2024

room Distans
 • Start: Vårterminen 2024
 • Studieperiod: Vecka 3 - 12
 • Studieform: Distans
 • Studiefart: 100%
 • Språk: Svenska
 • Anmälningskod: MIU-L4142

Sista anmälan: 16 oktober 2023

Du kan ändra din ansökan till och med 16 oktober

Se kursplanen

Undervisningens upplägg

Distanskursen har inga fysiska träffar förutom salstentamen. Tentamen skrivs vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Tentamen kan eventuellt också ske vid annat universitet/högskola och vid vissa platser utomlands. Se reglerna för tentamen på annan ort i sin helhet här: www.miun.se/STAO . Plats bokas av studenten.
Tillgång till internetuppkoppling krävs för att genomföra kursen.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Kontakt

Sidan uppdaterades 2023-02-08