Juridik GR (A), Socialrätt I, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande kunskaper inom socialrätt samt förmåga att med juridisk metod identifiera, analysera och lösa socialrättsliga problem. Därutöver syftar kursen till att ge en socialrättslig belysning av begrepp såsom rättssäkerhet, autonomi, integritet och legitimitet vilka alla är av avgörande betydelse inom socialrätten. Under kursen studeras det regelverk i form av grundlagar, lagar och förordningar samt andra författningar inom rättsområdet socialrätt. Inom ramen för kursen tränas studenten i juridisk problemlösning genom praktisk juridisk metod.


Hösttermin 2024

room Distans
  • Start: Hösttermin 2024
  • Studieperiod: Vecka 36 - 45
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 50%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-L4981

Du kan ändra din ansökan till och med 15 april

Anmälan:Sista anmälningsdag är 15 april 2024

Undervisningens upplägg

Kursen sker på distans genom livesända föreläsningar och seminarier dagtid. Vissa föreläsningsmoment kan komma att vara förinspelade. Seminarieundervisningen sker genom muntliga och skriftliga presentationer samt problemlösning i studiegrupp och enskilt. All undervisning är frivillig. Undervisningsmaterial distribueras genom universitetets lärplattform så internetuppkoppling krävs. Examination sker genom dels salstentamen dels genom författande av PM. Salstentamen skrivs vid någon av Mittuniversitetets campusorter eller i mån av plats vid de lärcentra med vilka Mittuniversitetet har avtal. Studenten bokar plats.

Behörighet

Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs 15 hp alt. motsvarande, eller Socialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp.

Urval

Urvalet grundas på antalet avklarade högskolepoäng som avklarats senast sista anmälningsdag, minst 1 och max 165 högskolepoäng.

Kontakt

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-12-20