Bildjournalistik GR (A), Att berätta med bilder, 7,5 hp

För att bli bättre på att berätta med bilder behövs kunskap i hur du kan gestalta berättelser med bilder.
I denna kurs får du öva dig på grundläggande bildkomposition, bildspråk och ljusets betydelse för ett visuellt berättande. Kursen tar även upp bildgenrer och olika stilar i hur du kan berätta med bilder oavsett vilken fotografisk utrustning du använder dig av. Som student kommer du få kreativ feedback på dina bilder och tips och råd från lärare och de andra studenter under kursens gång. Kursen berör dock inte kamerateknik utan förutsätter att du redan kan din utrustning.
  • Start: Höstterminen 2023
  • Studieperiod: Vecka 35 - 2
  • Studieform: Distans
  • Studiefart: 25%
  • Språk: Svenska
  • Anmälningskod: MIU-I2081

Sista anmälan: 17 april 2023

Undervisningens upplägg

Kursen har inga obligatoriska sammankomster på campus. Däremot förekommer obligatoriska moment via lärplattformen, som till exempel inlämningsuppgifter, examination, seminarier och feedback. Dessa sker inte vid fasta tider utan kan anpassas efter studentens behov inom vissa tidsspann.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Kursplatserna fördelas i urvalet baserat på betyg, högskoleprov och högskolepoäng. Antal kursplatser fördelas då enligt följande: betyg 34 procent, högskoleprov 33 procent och högskolepoäng (max 165 hp) 33 procent.

Andra kurser som kanske intresserar digSidan uppdaterades 2023-09-24